Flag Counter

Klimatologisch overzicht november 2011

De grote drogetijd (GDT) is midden augustus aangevangen en zal duren tot en met begin December. De gemiddelde neerslag voor de grote droge tijd (GDT) is minder dan 200 mm per maand. De Intertropische Convergentie Zone (ITCZ) bevindt zich ten noorden van Suriname gedurende deze periode en de overheersende winden zijn gedurende deze tijd van het jaar de Zuid Oost Pasaten.

In de onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van de neerslag maand totalen over de maand november 2011 van de verschillende stations verspreid over Suriname. Het veeljarig maandgemiddelde van november van de verschillende stations zijn ook weergegeven ter vergelijking van het huidig neerslag patroon. Verder zijn de stations verdeeld in stations die in het kust gebied voorkomen en stations die in het binnenland voorkomen.

 

 


 

Het kust gebied

Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende stations die in het kustgebied voorkomen, de gemeten neerslag voor november 2011 en het november veeljarig maandgemiddelde. De neerslag verdeling voor het kustgebied is weergegeven in figuur 1.

Tabel 1: Kust Gebied neerslag maand totalen november 2011

No

Station

November 2011

 november Veeljarig maandgemiddelde neerslag (mm)

1

Duisburg

150.2

104.6

2

Domburg

266.3

105.1

3

Coronie

78.7

61.6

4

Cultuurtuin

246.2

123.8

6

Groningen

124.7

104.0

7

Kwatta LVV

177.2

112.4

8

La-Poule

160.3

132.8

9

Lelydorp

248.9

118.2

10

 St.Boerderij

205.5

 

11

Meerzorg

248

143.0

12

Uitkijk

219

132.0

13

PeperPot

202

118.2

14

StolkertsYv.

 

114.8

15

WegNaarZee

255.6

47.7

16

Alliance

176.5

88.5

17

Nw.Amsterdam

 

96.2

18

TygerKreekW.

159.5

94.6

19

Leliendaal

244.3

116.2

20

Spieringshoek

165.6

138

21

Perica

167.3

182.4

22

Albina

 

 

23

Moengo

131.6

117.6

24

Zandery

166.4

114.1

25

Zorg+H.

88.1

73.3

26

Nickerie

165.6

138

 

Gemiddelde

184.9

110.7

 

Maximum

266.3

182.4

 


 

Figuur 1 : Kust gebied neerslag maand totaal november 2011

November 2011 heeft een gebieds maand gemiddelde van 184.9 mm, waarbij een maximum van 266.3 mm gemeten is te Domburg. De stations in het kustgebied hebben neerslag maandtotalen gemeten hoger dan het veeljarig maandgemiddelde op Albina na.

Het aantal regen dagen voor het kustgebied in november 2011 met een neerslag totaal van meer dan en of gelijk 3.0 mm op een dag is weergegeven in tabel 2 en figuur 2.

 


 

Tabel 2: Kust gebied november 2011

Aantal natte dagen RR>=3.0 mm

 

Stations

Aantal regen dagen

Maximum neerslag op een dag (mm)

Duis (8)

11

48.3

Domb (1)

18

53.6

Coro (1)

8

30.5

Cult (1)

14

47

Gron (1)

10

30

Kwat (1)

17

30

La_P (9)

13

61.1

Lely (1)

14

71.7

St_B (1)

15

34.2

Meer (6)

16

65

Uitk (1)

19

30

Pepe (1)

13

45.8

Stol (31)

0

*

WegN (1)

12

56.6

Alli (1)

13

45

Nw_A (10)

12

30.7

Tyge (1)

12

35.4

Leli (12)

15

40

Spie (13)

10

33

Peri (2)

16

33.5

Redi (14)

8

22.3

Zand (1)

14

30

Zorg (2)

12

40

Albi (5)

12

54.8

Nick (1)

8

42.3

max

19

71.7

 


 

Figuur2: Kustgebied november 2011

Aantal regen dagen met R >= 3.0 mm

 

Uitkijk, heeft de meeste regen dagen(19) genoteerd voor November 2011, waarbij er een dag neerslag totaal van meer dan en of gelijk 3.0 mm neerslag is gevallen. Een maximale dag neerslag van 77.1 mm is gemeten te Lelydorp.

 


 

Het Binnenland

De verschillende stations van het binnenland worden weergegeven door tabel 3. In de tabel is verder opgenomen de neerslag maandtotalen voor november 2011 en november veeljarig maandgemiddelden. Figuur 3 illustreert de neerslag verdeling voor het binnenland.

Tabel 3: Binnenland neerslag maand totalen november 2011

no

Stations

November 2011

Neerslag (mm)

November Veeljarig maand gemiddelde neerslag (mm)

1

Stoelm.Eil

125

127.7

2

Sipaliwini

15.6

67.6

3

Alalapad

82.3

39.9

4

Apetina

105.5

66.9

5

Lawa Attino

50.1

 

6

Albina

 

132.2

7

Botopasie

113.7

80.6

8

Kayana

63.7

 

9

Coeroeni

59.9

64.9

10

Cottica

70.4

107.9

11

Djoemoe

44.8

59.5

12

Donders K.

124.9

70.7

13

Drie Tab.

101.9

108.5

14

Godoholo

64.3

104.8

15

Kabalebo

101.7

84.8

16

KayserB.

43.4

 

17

Kwamala.

61.1

49.1

18

Laduani

133.4

 

19

Langa Tab.

94.1

150.9

20

Lely Geb.

98.2

 

21

Nw-Jacob

80.5

78.7

22

Oelemarie

29.7

96.3

23

Paloem.

25

78.6

24

Poketie

71.6

 

25

Poesoegr.

18.3

93

26

Raleigh Val.

58.7

101.3

27

Tabiki

18.2

 

28

Tepoe

48.7

89.5

29

Wasjabo

118.9

74.1

30

Kamp52

44

36.9

31

KawanHaken

69.4

 

 

Gemiddelde age

71.2

85.4

 

Maximum

133.4

150.9

 

Figuur 3: Binnenland neerslag november 2011

Figuur 3 geeft de neerslag verdeling van november 2011 voor het binnenland aan, waarbij een maand totaal neerslag gebieds gemiddelde van 71.2 mm is gemeten. Een maximum neerslag maandtotaal van 133.4 mm is gemeten op Laduani.

Tabel 4 en figuur 4 geeft het aantal regen dagen met een dag neerslag totaal van meer en of gelijk dan 3.0 mm voor october 2011 weer voor de verschillende binnenlandse stations.

 


 

Tabel 4: Binnenland november 2011

Aantal natte dagen RR >=3.0 mm

Stations

Aantal regen dagen

Maximum neerslag op een dag (mm)

Stoe (1)

9

30

Sipa (4)

2

27

Alal (1)

7

52.6

Apet (1)

8

54.8

Lawa (1)

9

30

Boto (2)

8

60.5

Kaya (1)

7

30

Coer (3)

4

30.9

Cott (2)

10

29

Djoe (1)

6

30

Dond (2)

11

29

Drie (1)

9

47

Godo (1)

11

30

Kaba (1)

9

30

Kays (1)

6

30

Kwam (1)

7

30

Ladu (1)

10

30

Lang (7)

10

25.3

Lely (2)

6

29

Nw_J (3)

6

30.5

Oele (1)

4

30

Palo (2)

5

29

Poke (1)

7

34.7

Poes (10)

2

21

Rale (2)

6

29

Tabi (11)

3

20

Tepo (1)

5

30

Wasj (1)

11

30

Kamp (4)

5

27

Kawa (2)

10

29

max

12

60.5

 


 

Figuur 4: Binnenland november 2011

Aantal natte dagen RR >=3.0 mm

 

De stations Donderskamp, Godoholo en Washabo hebben de meeste regen dagen (11) genoteerd met meer en of gelijk dan 3.0mm neerslag op een dag. Een maximale dag neerslag is gemeten op Botopasie (60.5 mm).

Het algemeen overzicht

Het kustgebied en het binnenland hebben gebieds maandgemiddelden genoteerd van respectievelijk 184.9 mm om 71.2 mm. Het kustgebied gemiddelde is hoger dan het veeljarig kustgebied gemiddelde (110.7 mm), terwijl het binnenland gebieds gemiddelde lager ligt dan het veeljarig binnenlands maand gemiddelde (85.4 mm).

Maximale maand totaal neerslagen zijn genoteerd voor Domburg (266.3 mm).

Het hoogste aantal regendagen zijn 19 dagen met meer dan en of gelijk aan 3.0 mm neerslag voor november 2011 te Uitkijk genoteerd. Een maximale dag neerslag is genoteerd op Lelydorp (77.1 mm) en op Botopasi (60.5 mm).

 

Het gemiddelde over geheel Suriname (het kustgebied en het binnenland) is 118.0 mm en dit aantal is hoger dan het veeljarig maand gemiddelde (98.1 mm) voor de maand november. Het kustgebied is relatief nat ten opzichte van het binnenland. Alhoewel de boven genoemde waarden allen onder het gestelde 200mm neerslag zijn kan er uit de gegevens geconcludeerd worden dat november relatief nat is.

Figuur 5: neerslag verdeling Suriname november 2011

 (NB. Bron vermelden bij overname) (SSM)